B | deska s rastrem děr bez otvoru pro nářadí a bez "C" lišt